Denne 17 grams fuglen hadde altså tilbakelagt 3800 kilometer på 57 dager.
For 5. året på rad ble det i 2019 det ringmerket fugl ved Nyrud i Pasvik naturreservat. Dette er mulig takket være innsatsen fra ringmerkere fra Storbritannia, og samarbeid mellom Biotope og vernemyndighetene i naturreservatet og nasjonalparken. Målet er å lære mer om fuglelivet og vise noe av verneverdiene i området til lokale skolebarn. I løpet av perioden 13. og 22. august 2019 ble det ringmerket 569 fugler på Nyrud i Pasvik naturreservat. Totalt 67 heipiplerker ble ringmerket, og Malta- fuglen var blant de 24 som ble merket den siste dagen.
Pasvik har tradisjoner med ringmerking av fugl. Den 11. juli 1932 merket Torolv Schaanning en reirunge av heipiplerke på Noatun like ved Nyrud. Den ble skutt i Spania 11. februar 1933, og hadde da tilbakelagt ca. 4100 kilometer.
Takk til alle som bidrar til å gi oss denne fantastiske nye kunnskapen om «våre» fugler!