Aitta

Aitta on peräisin ensimmäisestä metsänvartijantalosta Næsheimistä.

”Næsheim” on talo, joka sijaitsi Vuovatusjärven (Vaggetemvannet) länsipuolella. Hirsien analyysi näyttää, että tukit kaadettiin talvella 1895–1896, mutta rakennus pystytettiin vuonna 1904. Tiettömässä maastossa aitta oli tärkeä metsänvartijan ja hänen perheensä ruokavarasto.

Næsheimin asuinrakennus paloi huhtikuussa 1909. Silloin päätettiin siirtää jäljellä olevat rakennukset Vuovatusjärven toiselle puolelle Kjerringneset-niemeen. Sinne nousi uusi Næsheim vuonna 1911. Aitta oli käytössä, kunnes talo jäi tyhjilleen heti toisen maailmansodan jälkeen. Paatsjoen patoamisen vuoksi Næsheim purettiin vuonna 1963. Aitta sijoitettiin tällöin metsähallinnon virka-asunnon yhteyteen Vuovatukseen. Kun asunto myytiin vuonna 1969, huolehti metsänhoitaja Egil Skoglund aitan säilyttämisestä täällä Gjøkenissä.