Käkijärven metsäkämppä

Metsä- ja sahatyömiesten asunto

Toisen maailmansodan aikana saksalaiset harjoittivat intensiivisiä hakkuita teiden lähistöllä Paatsjoen laaksossa. Sodan jälkeen, kun poltetut asuinalueet oli jälleenrakennettava, täytyi puita kaataa kauempana tiestä. Puutavaran kuljetustarpeen vähentämiseksi perustettiin useita sahoja hakkuualueitten lähelle. Käkijärven luo, viitisen kilometriä täältä, metsähallinto perusti sahan, joka oli käytössä monta vuotta. Kämppä rakennettiin sahan viereen asunnoksi metsä- ja sahatyömiehille. Rakennus oli jaettu kahteen osaan, kummassakin oli keittiö ja tupa. Asennettiin puhelin, ja kokin vastuulla oli postin ja veikkauskuponkien lähettäminen.

Käkijärven kämppä toimi työmiesten asuntona vähän 1960-luvulle saakka. Myöhemmin sitä vuokrattiin paikallisille perheille pääsiäisenä tai metsästäjille syksyllä. Vuonna 2022 rakennus siirrettiin Gjøkenin infopisteeseen uudeksi päärakennukseksi.