#Naturoppdraget for barnehager 2022

Naturoppdraget for barnehager starter 5. september! I naturoppdraget skal barna gjøre oppdrag i nærnaturen til barnehagen. Det er nysgjerrige og naturinteresserte Kåre Kråke som gir oppdragene. Oppdragene er lavterskel, kan gjennomføres uten store innkjøp av hjelpemidler, og passer for alle barn 2 – 6 år. Deltakelse er gratis.

Hovedoppdraget sendes ut på e-post hver andre uke. Hovedoppdraget er så enkelt at alle barn fra 2 til 6 år kan gjøre det med hjelp fra en voksen. Oppdraget leveres inn digitalt i slutten av oppdragsperioden. Alle som leverer alle fem hovedoppdrag er med i trekning av premier.

I tillegg sendes det ut fire valgfrie del-oppdrag hver andre uke: En lek/aktivitet, ett kreativt oppdrag, ett undre-oppdrag og ett førskoleoppdrag.

Førskoleoppdragene kan leveres samlet innen 13. november .

Dette er oppdragene

For å gjøre det enklere å legge høstens planer i barnehagen, publiseres oppdragene her så fort de er ferdige. Det kan også komme noen endringer på det som er lagt ut. Alle oppdragene vil ligge klare innen 15. august.

1. Småkryp

Mandag 5. september til søndag 18. september.

Innleveringsfrist: 18. september (lenke kommer!)

2. Fugler

Mandag 19. september til søndag 2. oktober.

Innleveringsfrist: 2. oktober (lenke kommer!)

3. Trær

Mandag 3. oktober til søndag16. oktober

Innleveringsfrist 16. oktober (lenke kommer)

4. Spor og sportegn

Mandag 17. oktober til søndag 30. oktober
NB! Komplett oppdragssett kommer!

Innleveringsfrist: 30. oktober (lenke kommer)

5. Vann

Mandag 31. oktober  til søndag 13. november.

Innleveringsfrist: 13. november (lenke kommer)

Annet

Trekningspremier

Alle som har levert inn alle fem oppdrag innen 13. november er med i trekningen av gavekort hos Natur og Fritid. Mer informasjon om premiering kommer på e-post fra ditt respektive senter.

Pilotprosjekt tre steder i Norge

Naturoppdraget ble gjennomført første gang i 2021 i Vestfold og deler av Telemark. Med støtte fra Miljødirektoratet tester vi nå ut konseptet på tre steder i Norge i 2022:

  1. Vestfold og Telemark fylke | Besøkssenter våtmark Ilene, Tønsberg
    Kontaktperson: Birgit Brosø, birgit@ilene.no
  2. Flå kommune | Besøkssenter rovdyr, Flå
    Kontaktperson: Bjørn Henrik Stavdahl Johansen, bjorn@rovdyrsenter.no
  3. Sør-Varanger kommune | Besøkssenter nasjonalpark Øvre Pasvik, Svanhovd
    Kontaktperson: Victoria Gonzalez, victoria.gonzalez@nibio.no

Spørsmål og mer informasjon:

En påmeldingslenke til alle barnehager i de respektive geografiske områder (se over) sendes ut i løpet av juni og på nytt i begynnelsen av august på e-post til barnehagenes styrer. Savner du påmeldingslenke? Send en e-post til kontaktpersonen for det området du tilhører. Påmeldingsfrist er 1. september.

Er din barnehage et annet sted enn de tre geografiske områdene over, kan du likevel delta. Ta da kontakt på e-post til prosjektleder birgit@ilene.no for å få en påmeldingslenke.

PS! Hashtag gjerne #naturoppdraget hvis du er en aktiv Sosiale Medier (SoMe) bruker!

Lykke til!