I Naturoppdraget skal barna gjøre oppdrag i nærnaturen til barnehagen. Det er nysgjerrige og naturinteresserte Kåre Kråke som gir oppdragene. Oppdragene er lavterskel, kan gjennomføres uten store innkjøp av hjelpemidler og passer for alle barn 2-6 år.

Naturoppdraget er et samarbeidsprosjekt mellom Besøkssentre i Norge og Naturfagsenteret med støtte fra Miljødirektoratet. I slutten av juni 2023 ble det klart at Naturoppdraget ble tildelt 11 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB med mål om å utvikle konseptet til å bli landsdekkende! I prosjektperioden 2024-2026 vil Naturoppdraget bli et tilbud til alle barnehager i hele Norge!

Besøk hjemmesiden til Naturoppdraget for mer informasjon: www.naturoppdraget.no
Kontakt: post@naturoppdraget.no
Birgit Brosø, prosjektleder. Tlf: 93 20 87 76
Runa Gulliksen, prosjektkoordinator. Tlf: 45 61 91 77