Naturveiledning og formidling

Besøkssenter Øvre Pasvik tilbyr naturrelatert formidling og naturveiledning for grupper, barnehager og skoleklasser. Naturveiledningen for skoler og barnehager er gratis, og alle oppleggene er laget med utgangspunkt i skolenes læreplaner og dekker undervisningsmål.

Undervisningen foregår på de ulike skolene, på besøkssenteret eller ute i naturen. De fleste kan tilpasses hvert enkelt alderstrinn. Vil du og din klasse/gruppe komme på besøk? Ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt.

Telefon 464 13 600 eller svanhovd@nibio.no.

Foto: NIBIO Svanhovd

Forskerlaben

Besøkssenter Øvre Pasvik Nasjonalpark har utviklet et genetisk undervisningslaboratorium basert på metoder som brukes i rovdyrforvaltningen i dag, der elevene må finne og analysere DNA fra forskjellige prøver av brunbjørn. Gjennom forskerlaben lærer elevene om genetikk, rovdyrforvaltning og atferd, i tillegg til bærekraftig bruk av naturen gjennom undervisning og praktiske oppgaver. Les mer i brosjyre (pdf)

"Min nasjonalpark"

«Min nasjonalpark» er en tverrfaglig naturskole hvor barn og unge får muligheten til å utforske og bli kjent med sin lokale nasjonalpark. Øvre Pasvik nasjonalpark ligger i et urskogs- og våtmarksområde med et rikt fugleliv. Elevene lærer om verneverdier fra nasjonalparken gjennom undervisning, praktiske oppgaver og utflukter i nasjonalparken. Kjennskap til sitt nærmeste verneområde vil gi ansvarsfølelse for å ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet på en bærekraftig måte.
Les mer i brosjyre (pdf)

 

Foto: NIBIO Svanhovd
Foto: NIBIO Svanhovd

PNC

«Phenology of the North Calotte» er et prosjektsamarbeid som omfatter ungdomsskoler og naturvitenskaplige forskningsinstitusjoner i Norge og Russland. Hovedmålsettingene i prosjektet er å øke kompetansen og interessen for naturfag i skolen, samt stimulere til kontakt mellom norske og russiske lærere og elever. Les mer i brosjyre (pdf)

Aktiviteter i nærområdet

Botanisk hage Nordlige og alpine planter dominerer Svanhovds botaniske hage. Hagen er på sitt fineste i slutten av juli og starten av august. Her kan du spasere på egen hånd til alle døgnets tider.
Bjørnesti En ca 500m lang skogsti med informasjonsbokser og oppgaver knyttet til bjørn.
Naturquiz i hagen Få skattekart på besøkssenteret og let deg frem til spørsmålene som er gjemt i hagen.
Gapahuk Står til disposisjon for besøkende. Kontakt resepsjon for booking.
Bålplasser Det finnes flere bålplasser i nærområdet som fritt kan benyttes. Kontakt oss for informasjon.

Foto: NIBIO Svanhovd
Foto: NIBIO Svanhovd

Skreddersydde formidlingspakker

Besøkssenteret tilbyr skreddersydde formidlingspakker til grupper som besøker senteret eller overnatter på konferansesenteret på Svanhovd. Eksempler på innhold i slike pakker er foredrag om naturen i Pasvik eller om forskningsaktiviteter som foregår på NIBIO Svanhovd, guidet hagevandring, guidet tur i utstillingen eller informasjonsvideo om Pasvik-Enare trilaterale park.