Pasvik-Enare trilaterale park

Øvre Pasvik nasjonalpark, Pasvik naturreservat og Øvre Pasvik landskapsvernområdet er en del av Pasvik-Enari trilaterale park, et samarbeidsprosjekt om forvaltning og fremming av bærekraftig naturbasert turisme mellom de tre nabolandene Russland, Finland og Norge.

Samarbeidet om verneområder ble etablert sent på 1980-tallet, og er ledet fra norsk side av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Gjennom de siste års arbeid har man med autorisering av Pasvik-Enare trilaterale park gjennom Europarc Federation, forent de tilgrensende verneområdene i de tre landene under ett felles navn.