Pasvikelva - ferdselsåre og spiskammer

Pasvikelva har vært selve livsnerven for alle folkegruppene som har hatt tilhold her. Tidligere gikk all ferdsel med båt på elva og når isen la seg kjørte man med rein.

I Øvre Pasvik er det gode fiskemuligheter. I nasjonalparken dominerer gjedde, abbor og harr. Ferskvannsfisk var en viktig del av kostholdet for skoltesamene, Pasvikdalens urbefolkning. Spesielt var fangst av gjedde og sik viktig. Tørket gjedde var også handelsvare for tusen år siden. Dette viser utgravningene på Ildstedrekka her i nærheten.

Pasvikelva har en lengde på 143 km med utspring i Enaresjøen i Finland og utløp i Bøkfjorden ved Kirkenes. Elva danner grense mot Russland og gir flotte padlemuligheter. Du må holde deg på norsk side og ha registreringsskilt på båt og kano. Utlendinger kan ikke fiske i Pasvikelva. Fiskeregler kan du lese om på www.fefo.no. Der får du også løst fiskekort.