Tamreindrift i Øvre Pasvik. Elvesnelle som fôrtilskudd.

Hesjer med elvesnelle. Foto: Yngve Beddari
Hesjer med elvesnelle. Foto: Yngve Beddari

Beitelandet i Øvre Pasvik gir som regel god fødetilgang for vel 2500 rein. I år med mye snø og nedisete beiter kan reinen ha vansker med å få i seg nok mat.

Opp igjennom tidene har reinen fått fôrtilskudd i form av tørket elvesnelle eller skjefte som det kalles lokalt i Pasvikdalen. Planten vokser i vannkanten og høstes med ljå i september måned. Elvesnella henges til tørk på samme måte som høy. I vinterhalvåret fraktes det ut til reinflokken og gis som tilleggsfôr.

Hege forer rein med elvesnelle. Foto: Yngve Beddari
Hege forer rein med elvesnelle. Foto: Yngve Beddari

Reinsdyrene er veldig glade i elvesnella og forsøk har vist at planten er mineralrik med et bra næringsinnhold. Den inneholder også alkaloider, nitrogenholdige forbindelser som virker på sentralnervesystemet.

Samtidig som gresset er attraktivt for reinsdyrene, medvirker det til å holde dyrene tamme på vinterbeitene.

Tidligere melket man rein og nyttet det i matlaging. Bildet er tatt ved Muotkavaara i nærheten av Treriksrøysa. Kvinnen er enaresamen Marit, Hendo-Antis datter, gutten er kven fra Sør-Varanger. Foto: Ellisif Ranveig Wessel. Bildet er fargelagt av Per Ivar Somby.
Tidligere melket man rein og nyttet det i matlaging. Bildet er tatt ved Muotkavaara i nærheten av Treriksrøysa. Kvinnen er enaresamen Marit, Hendo-Antis datter, gutten er kven fra Sør-Varanger. Foto: Ellisif Ranveig Wessel. Bildet er fargelagt av Per Ivar Somby.
Egil Kalliainen slår elvesnelle. Foto: Yngve Beddari
Egil Kalliainen slår elvesnelle. Foto: Yngve Beddari
Kimmo og Siv Mona med elvesnelle. Foto: Yngve Beddari
Kimmo og Siv Mona med elvesnelle. Foto: Yngve Beddari