Norges største urskog av furu

I Øvre Pasvik kan du oppleve det største sammenhengende urskogsområdet i Norge. Furuskogen utgjør den nordvestlige delen av den russiske taigaen, det enorme barskogbeltet som strekker seg helt øst til Sibir.

Furuskogen i nasjonalparken er for det meste helt urørt. Skogen har fått stått i fred for hogst, men vi kan finne kulturspor etter veidefolkets bruk opp gjennom tidene. Den eldste dokumenterte furua ble 820 år, og de eldste sølvgrå, barkløse og døde tørrfuruene kan ha stått i tusen år.

Denne gamle skogen har en spesiell verdi for sårbare og truede arter av lav, sopp, mose og insekter. Trærne er også viktige som reirplass for fugler. Det er først når trærne dør og næringsstoffene blir frigjort, at de virkelig blir levende. Den tidløse urskogen gir også sterke opplevelser. Vi skal vise respekt for de saktevoksende oldingene, enten de står oppreist eller ligger på bakken.